Medicinska hipnoza – naravna in strokovno vodena pot do sprostitve

Hipnoza je naravno pojavljajoč pojav, za katerega je značilna ozka osredotočenost pozornosti na določeno področje znotraj ali zunaj osebe, ter istočasno zmanjšana pozornost oziroma zanemarjanje dogajanja izven te točke osrednje pozornosti. Vsem poznana hipnotična stanja so tista, ki jih inducira oziroma vzbudi monotona vožnja, gledanje televizije in poslušanje glasbe ali pa naša notranja doživljanja, na primer dnevno sanjarjenje. Z izrazom medicinska hipnoza pa označujemo hipnozo, ki jo v zdravstvene namene uporablja za to strokovno usposobljen terapevt, običajno psiholog ali zdravnik. Strokovno uporabljeno hipnozo s preverjenimi postopki nadzorovano vzpostavimo oziroma induciramo, uporabimo jo za doseganje v naprej zastavljenih ciljev ter jo na koncu nadzorovano zaključimo. Cilji uporabe medicinske hipnoze so običajno lajšanje in odpravljanje vrste duševnih in telesnih težav ali pa uporaba pri razvoju potencialov oziroma osebnosti rasti.

Strokovno vzpostavljeno stanje hipnoze je mogoče uporabiti za usmerjanje pozornosti na mišljenje, čustvovanje in telo. Veliko ljudi tovrstno izkušnjo opiše, kot povečan stik s sabo, z lastnim telesom. Prav to uporabljamo za vzbujanje globoke duševne in telesne sproščenosti. Tako lahko neotipljivi koncepti, kot so sproščenost, spokojnost in mir s hipnozo postanejo konkretni, se začutijo v mislih in telesu. Pri hipnozi gre za raziskovanje, za odkrivanje telesu lastnih sposobnosti, ki so pogosto spregledane. Gre tudi za učenje, saj se preko odkrivanja razsežnosti subjektivnega doživljanja učimo uporabe na novo pridobljenih oziroma okrepljenih občutkov tudi v situacijah izven hipnoze. Protistresna medicinska hipnoza torej omogoča naravno in varno pot do občutkov sproščenosti, dostop do teh občutkov v vsakdanjem življenju pa lahko uporabimo za uspešnejše spoprijemanje s stresnimi situacijami in kot enega od gradnikov dobrega počutja.

Kako konkretno poteka srečanje s protistresno medicinsko hipnozo?  Da bo doživetje še posebej prijetno, se boste usedli v udoben naslonjač in zaprli oči. Z vašim prostovoljnim poslušanjem mojega govora, v katerega vpletem povabila k osredotočanju na prijetne občutke in miselne podobe, bomo v vas vzbudili stanje globoke telesne in duševne sprostitve. Z različnimi tehnikami ga bomo okrepili, v njem uživali, učili se ga boste nadzorovati in ga uporabljati. Po približno 45 minutah bomo hipnozo zaključili in enostavno se boste vrnili v popolnoma budno stanje, sposobni da normalno nadaljujeta dan. Pozitivni učinki protistresne hipnoze so običajno zelo hitro opazni. Večina ljudi opazi, da so učinki po večkratnih srečanjih lahko še močnejši.

Jure Jamnik

Diplomirani biopsiholog (UN)

Terapevt medicinske hipnoze

Ustanovitelj Inštituta Hopea – Inštitut za medicinsko hipnozo, svetovanje in psihologijo

Medicinska hipnoza II